Retningslinjer til oplægsholdere på parallelsessions på E-sundhedsobservatoriets årskonference

Hent retningslinjerne som PDF-fil her

Hvem kan holde oplæg?

Herunder findes information, som alle valgte oplægsholdere bedes følge:

 • Den person, der står opført på det indsendte forslag som oplægsholder, skal også være den person, der holder indlægget.
 • Der må kun være én oplægsholder pr. oplæg
 • Tilbud om at holde oplæg er personligt og kan ikke overdrages til andre, hverken indenfor eller udenfor egen organisation. Det kan heller ikke kan tages med til en anden organisation, hvis man skifter arbejde.
 • Oplægget skal holdes på dansk eller andet nordisk sprog med mindre andet er aftalt.

Hvor lang tid har oplægsholderen?

 • 17 minutter til oplæg + 3 minutter til spørgsmål fra og diskussion med tilhørerne. Tidsrammen skal overholdes.
 • Der er en ordstyrer og en studentermedhjælper i lokalet, som dels præsenterer oplægsholderen kort, og dels hjælper med at styre spørgsmål og tid. Der gøres opmærksomhed på, hvornår der er hhv. 3 og 1 minut tilbage af tiden.
 • Du er velkommen til at anvende PPT og film samt til at medbringe mindre devices mv. til fremvisning og demonstration.
 • Anvendes forkortelser, så forklar gerne hvad de betyder første gang, de anvendes.

Program og præsentation

 • Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem titel på oplæg, resumé og selve oplægget. Er der væsentlige ændringer, så send gerne et nyt resumé.
 • Medbring venligst dit oplæg som PPT på USB og aflever det i en pause til vores studentermedhjælpere på E-sundhedsobservatoriets sekretariat på Nyborg Strand eller send det til e-sundhedobservatoriet@sdu.dk senest den 5. oktober kl. 12 dvs. to dage før konferencen starter.
 • Efter indlægget er holdt, kommer præsentationen på hjemmesiden under dit oplæg i programmet som pdf – ved siden af resuméet.
 • Hvis du ønsker en anden version af præsentationen på hjemmesiden end den, du anvender i oplægget, så aflevér den gerne sammen med din præsentation.

Gratis deltagelse på konferencen

 • E-sundhedsobservatoriet tilbyder gratis deltagelse på konferencen. Festmiddagen er ikke inkluderet, og ønsker du at deltage i den, skal du tilvælge denne under tilmeldingen.
 • Du har modtaget et link til gratis tilmelding på konferencen.
 • Udgifter til overnatning og transport afholder oplægsholderen selv.

Kontakt E-sundhedsobservatoriet på e-sundhedsobservatoriet@sdu.dk hvis du har spørgsmål til ovenstående.