Program torsdag den 8. oktober

Se retningslinjerne til oplægsholdere på parallelsessions her

 Torsdag den 8. oktober 
Plenumsession 4
Kl. 09:00
Ordstyrer: Pernille Bertelsen, Lektor, DaCHI, Aalborg Universitet

Patient-Reported Outcomes (PRO) i teori og praksis – Hvad er PRO? Hvad kan PRO? Hvad skal PRO?
Jeppe Eriksen, Ph.d.-studerende, Techno-Anthropology & Participation, Aalborg Universitet
Resumé

Behov for nye sundhedsfaglige roller i e-sundhedsvæsenet belyst i innovationsprojektet PreCare
Søren Vingtoft, Virksomhedsansvarlig overlæge, Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland
Resumé
Sal ABC
Kl. 10:30Kaffepause
Parallelsessioner
Kl. 11:00
A3: Nationale initiativer 2
Ordstyrer:

Da VDX fik Corona
Peder Illum, Konsulent, MedCom
Resumé

Appen smitte|stop
Birgitte Drewes, Enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed
Resumé

Videokonsultationer i almen praksis før, under og (efter) COVID-19
Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, PLO
Resumé

Hvem holder overblikket og koordinerer for de svageste patienter uden pårørende?
Tine Ohm Laursen, Teamleder for Et Samlet Patientoverblik, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
B3: Videokonsultationer
Ordstyrer: Helle Sofie Wentzer, Seniorforsker, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Lynimplementeringsstrategi af videokonsultation for almen praksis og speciallæger
Gitte Sand Rasmussen, Vicekontorchef og leder i Nord-KAP, kvalitetsenhed for almen praksis, Region Nordjylland
Resumé

Når sårbare diabetikere får behandling uden at tage på hospitalet
Ulrik Appel, Projektleder Digital Sundhed Diabetes, Steno Diabetes Center Nordjylland, AAU
Resumé

Et fælles tilbud til den fælles patient
Mette Damkjær Syse, Fælleskoordinator ved Region Syddanmark og Ærø Kommune
Resumé

Minimering af udfordringer ved sektorovergange: kræftpatient, onkolog og praktiserende læge i fælles videosamtale
Theis Trabjerg, Læge, Ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU
Resumé
C3: Nye e-sundhedsteknologier 2
Ordstyrer: Jeppe Eriksen, Ph.d.-studerende, Techno-Anthropology & Participation, Aalborg Universitet

Beslutningsstøtte til understøttelse af elektronisk lægemiddelordination i almen praksis og regionerne
Christoffer Hejle Madsen, Projektleder, Digitalisering og IT, Region Nordjylland
Resumé

VR-Trainer: virtuel oplæring i sondeanlæggelse
Mads Thorup Langelund, Fælles innovationskonsulent OUH og UCL
Resumé

Kunstig intelligens til billeddiagnostik af brystkræft - hurtigere diagnostik til bedre behandling
Benjamin S. B. Rasmussen, Ph.d., Læge, Radiologisk afd., Odense Universitetshospital
Resumé

Hospital@Night – Et nyt intelligent kaldesystem til hospitalslæger
Mikkel Harbo, Director, Business Development and Product Management, Systematic
Resumé
D3: Innovation og forskning i e-sundhed
Ordstyrer: Mette Højberg Bjerregaard, Konsulent, DSR

Cloud Control – Intelligent logistik på fremtidens hospital
Niki Nicolas Grigoriou, CEO / Software Architect, Intelligent Systems
Resumé

Nærklinikken – en ny nærhed i det kliniske arbejde
Lise Risbo, Sygeplejerske Nærklinikken, Odsherred Kommune
Resumé

Borgernær sundhed for tele-KOL-borgere: Mål, midler og mindsets
Pernille Rydén, Associate Professor of Management, Danmarks Tekniske Universitet
Resumé

Doktor Hansen har set sin sidste patient
TBD
E3: Teknologiunderstøttet opgaveflytning
Ordstyrer:

”Sundhed.dk Panelet - din mening, din sundhed” – når brugerne former digitale løsninger i sundhedsvæsenet
Eva Tolstrup Ziegler, Enhedschef Kommunikation og Brugere, Sundhed.dk
Resumé

Ny EPJ til erfarne brugere
Marianne Møller, EPJ konsulent, Klinisk It, Odense Universitetshospital
Resumé

Det løbende informerede samtykke – en dialogbaseret tilgang til digitale samtykker til brug af sundhedsdata
Mads Schaarup Andersen, Senior Usable Security Expert, ph.d., Alexandra Instituttet
Resumé

Fra tusindvis af spirer til blomstrende driftssikre fælles løsninger
Pia Kopke, Vicedirektør, Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden. Formand for styregruppen for fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds-it (FSI)
Resumé
Kl. 12:30Frokost
Plenumsession 5
Kl. 13:30
Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet

Afslutning på konferencen
Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundhedsdatastyrelsen
Kl. 14:30Konferencen slutter