Program onsdag den 7. oktober

Se retningslinjerne til oplægsholdere på parallelsessions her

 Onsdag den 7. oktober 
Kl. 08:00Registrering, kaffe og brød
Plenumsession 1
Kl. 09:30
Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet

Sundhed for dig – regionernes samarbejde om digitalisering
Stephanie Lose, Formand for Danske Regioner
Resumé
Sal ABC
Kl. 10:30Kaffepause
Plenumsession 2
Kl. 11:00
Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet

Alle kender mit CPR nr, men ingen kender mig
Morten Sodemann, Professor, Indvandrermedicinsk klinik, OUH
Resumé

COVID-19 - Hvor kommer alle tallene fra?
Marianne Voldstedlund, Sektionsleder Data Integration og Analyse, Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
Resumé

Hvad får sundhedsvæsenet til at hænge sammen – på trods?
Janne Seemann, Professor, Organization and Management, Aalborg Universitet
Resumé
Sal ABC
Kl. 12:00Frokost
Parallelsessioner
kl. 13:00
A1: Nationale initiativer 1
Ordstyrer:

Digital understøttelse af testindsatsen ved COVID-19
Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet

Hvad sker der egentlig i kommuner og praksis – og virker det?
Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

COVID-19 – sundhed.dk’s eksekveringskraft og partskredsens samarbejdsevne
Morten Elbæk Petersen, Direktør, sundhed.dk
Resumé

Data til Corona monitorering
Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
B1: Telemedicin
Ordstyrer:

Hvilke effektive telemedicinske løsninger kan dit sygehus indføre i lyset COVID-19?
Kristian Kidholm, Professor, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH
Resumé

Transition af en Boomer – teknologiopgradering hos TeleCare Nords borgere
Ria Høegh, Leveranceprojektleder, TeleCare Nord, Region Nordjylland
Resumé

KOL og Hjertesvigt – et nationalt erfaringsstudie
Bjarne Kohl, Partner, Nextpuzzle
Resumé

De nationale sundhedsregistres anvendelse til identifikation af potentialer ved opgaveglidning
Anne Sophie Bech Mikkelsen, Fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
C1: Ledelse og kompetencer
Ordstyrer:

Hvad skete der på Sundheds-it området da Corona-alarmen gik?
Thomas Braa Andersen, Vicedirektør, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Resumé

Digital kompetenceudvikling før, under og efter COVID-19
Sidsel Villumsen, Organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland
Resumé

At ramme hovedet på sømmet: Agil udvikling med kliniske Product Owners for bordenden
Niels Agerlin, Overlæge, MEVO, klinisk lektor, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
Resumé

Digitalisering af det danske DRG system gør takstafregning nemt for alle
Tina Juul, Director, Consulting Services, Healthcare, IQVIA
Resumé
D1: Nye e-sundhedsteknologier 1
Ordstyrer: Sine Jensen, Seniorkonsulent, Forbrugerrådet TÆNK

Data Science Laboratory – AI løsningerne skal være en del af de kliniske arbejdsgange
Jonas Eskildsen, Business Intelligence chef, Region Midtjylland
Resumé

Hvordan får man AI beslutningsstøtte til at fungere i virkeligheden i Sundhedssektoren?
Rong Chen, MD PhD, CEO of Cambio CDS
Resumé

DIAS: Hurtig og åben udvikling af sundhedsteknologi
Nikolaj Holm Bramsen, It-udviklingschef, Region Midtjylland
Resumé

Tidlig opsporing af kræft ved real time risikostratificering baseret på 26 biokemiske blod analyser
Patricia Diana Sørensen, Afd. læge, ph.d., Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning, Center Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitet
Resumé
E1: Datasikkerhed
Ordstyrer:

Har sundhedssektorens cyberstrategi bidraget til bedre sikkerhed i sundhedssektoren?
Susanne Reimann Lyngby, Program Lead i den Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenhed, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Sikkerhed under social distancering og når sundhedsvæsenet bliver virtuelt
Søren Bank Greenfield, Afdelingschef for Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

MinLog på Fælles Medicinkort (FMK) – borgersikkerhed og empowerment
Lars Seidelin Knutsson, Teamleder FMK, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Transparens, sikkerhed og beskyttelse af borgeres sundhedsdata med national infrastruktur
Gitte Nørgaard Aidt, Sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Kl. 14:30Kaffepause
Parallelsessioner
kl. 15:00
A2: Nærhed hver for sig
Ordstyrer: Helle Sofie Wentzer, Seniorforsker, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

"Kontakt Læge-app": Video adgang til lægen for de sårbare, de svage og de ældre borgere i kommunerne
Mette Harbo, Digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Resumé

Digital turbo: Hvordan udvikler man på bare 10 dage en integreret løsning til at kunne følge sårbare patienter på afstand?
Halfdan Eika, konsulent i Center for Telemedicin, Region Midtjylland
Resumé

COVID-19 ændrer procedurer for implementering af telemedicinske løsninger
Flemming Østermand, Driftsansvarlig, Telemedicinsk Servicecenter, logistik & forsyning, Region Hovedstaden
Resumé
B2: Genbrug af data
Ordstyrer:

Tidstro registrering i EPJ til kliniske kvalitetsdatabaser – hvad skal der til?
Knut Bernstein, Læge, Forretningsarkitekt, Sundhedsplatformen, Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Resumé

SNOMED CT-implementering i Norge - Fælles og ensartet sundhedsterminologi understøtter sammenlignelige data på tværs af systemer
Ava Davani, Business Consultant, NNIT A/S
Resumé

Robotunderstøttet præferenceliste til hurtige omstillinger fx COVID-19
Martin Sølvkjær, Afdelingslæge, IT-forretningsarkitekt, Region Hovedstaden
Resumé
C2: Brugervenlighed af kliniske informationssystemer
Ordstyrer: Sidsel Villumsen, Organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland

Fra pilotprojekt til generel anvendelse – udvikling af koncept der bygger på data
Birgit Simonsen, Forretningsarkitekt, Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Resumé

En digital løsning til diabetes type 2 patienter – hvad siger almen praksis til det?
Pernille Ravn Jakobsen, PhD Postdoc, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
Resumé

Brugervenlig IT til understøttelse af kvalitetsudvikling og benchmarking i speciallæge praksis
Claus Duedal Pedersen, Enhedschef, Sundhed.dk
Resumé
D2: Borgernes sundhedsdata
Ordstyrer:

Hvad siger borgerne?
Elise Harder, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Er det nære sundhedsvæsen klar til den PROaktive borger?
Carina Kruse Christiansen, Sundhedsfaglig udviklingskonsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
Resumé

PRO data kan sikre ensartet behandling - hver for sig!
Majlis Mølenberg, Director Healthcare Danmark, IQVIA
Resumé
E2: Systemtilpasning og integration - COVID-19
Ordstyrer:

Data understøtter indsatsen under COVID-19 krisen
Marianne Bjerregaard Bertelsen, Sektionschef, Center for økonomi, Region Hovedstaden
Resumé

Klinisk Logistik - et værktøj til kapacitetsstyring og kommunikation om COVID-patienter
Caroline Riis Jensen, Sundheds-It konsulent, Administrationen, Aarhus Universitets Hospital
Resumé

Når forsvars-IT og sundheds-IT smelter sammen
Lene Buch, Senior Clinical Adviser, Systematic
Resumé
Kl. 16:10Kaffepause
Plenumsession 3
Kl. 16:40
E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger
Ordstyrere: Christian Nøhr, professor og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet

Sidste års vinder af publikumspris: Digitale services der skaber nærhed og sammenhæng
Pernille Greisen, Afdelingssygeplejerske, Nordsjællands Hospital
Resumé

PRO på Patientens Præmisser - når kronisk sygdom ikke kan standardiseres
Marie-Louise Krogh, Projektleder, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH
Resumé

MineAftaler – nem og sikker selvbetjening for hospitalspatienter
Jakob Heuch, Kundeansvarlig Healthcare Sektor hos Capgemini
Resumé

Mobilapplikationen ’Viden om diabetes’: Rådgivning om diabetes i lommen
Paula Wibroe Leth, Projektleder, Steno Diabetes Center Odense
Resumé

Digital Coaching af patienter med Type 2 diabetes og beslutningsstøtte i Almen praksis – DICTA
Carl J. Brandt, PhD, Praktiserende læge, Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Resumé

Det Virtuelle Univers - læring om diabetes i børnehøjde
Pernille Mejer Højholt, Projektleder, Steno Diabetes Center Nordjylland
Resumé

Ny teknologi i spil – på klinikerens vilkår
Per Lundvald, Director Product Development, Max Manus
Resumé

Hvad har COVID-19 og PRO tilfælles?
Susie Wagner, Senior Business Development Manager, Philips Nordics
Resumé
Sal ABC
Kl. 17:50Første konferencedag slutter
Kl. 19:00Festmiddag