Program for online E-sundhedsbattle

Se program for E-sundhedsobservatoriets online E-sundhedsbattle som PDF fil her

Kl. 14:00Velkommen til online E-sundhedsbattle
Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, SDU
Ordstyrere: Christian Nøhr, Professor og Søren Vingtoft, ekstern lektor, begge fra Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet
Kl. 14:05COVID-19 - Hvor kommer alle tallene fra?
Marianne Voldstedlund, Sektionsleder Data Integration og Analyse, Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
Resumé
Slides
Kl. 14:25
PRO på Patientens Præmisser - når kronisk sygdom ikke kan standardiseres
Mette Maria Skjøth, CIMT, OUH
Resumé
Slides
Kl. 14:35
Appen smitte|stop
Birgitte Drewes, Enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed
Resumé
Slides
Kl. 14:45
Hospital@Night – Et nyt intelligent kaldesystem til hospitalslæger
Mikkel Harbo, Director, Business Development and Product Management, Systematic
Resumé
Slides
Kl. 14:55
Hvordan får man AI beslutningsstøtte til at fungere i virkeligheden i sundhedssektoren?
Rong Chen, CEO, Cambio (oplæg er på engelsk)
Resumé
Slides
Kl. 15:05
Digital Coaching af patienter med Type 2 diabetes og beslutningsstøtte i Almen praksis – DICTA
Carl J. Brandt, PhD, Praktiserende læge, Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Resumé
Slides og video
Kl. 15:15
PRO data kan sikre ensartet behandling - hver for sig!
Majlis Mølenberg, Director Healthcare Danmark, IQVIA
Resumé
Slides
Kl. 15:25
Mobilapplikationen ’Alt om diabetes’: Rådgivning om diabetes i lommen
Paula Wibroe Leth, Projektleder, Steno Diabetes Center Odense
Resumé
Slides
Kl. 15:35
Brugervenlig IT til understøttelse af kvalitetsudvikling og benchmarking i speciallæge praksis
Claus Duedal Pedersen, Enhedschef, Sundhed.dk
Resumé
Slides
Kl. 15:45
Robotunderstøttet præferenceliste til hurtige omstillinger fx COVID-19
Aisha Zahoor Malik, Ph.d. studerende, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden
Resumé
Slides
Kl. 15:55
Afrunding - E-sundhedsobservatoriet 2021
Pernille Bertelsen, Lektor, DaCHI, Aalborg Universitet