Program

Se retningslinjerne til oplægsholdere på parallelsessions her

 Onsdag den 7. oktober 
Kl. 08:00Registrering, kaffe og brød
Plenumsession 1
Kl. 09:30
Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet

Sundhed for dig – regionernes samarbejde om digitalisering
Stephanie Lose, Formand for Danske Regioner
Resumé
Sal ABC
Kl. 10:30Kaffepause
Plenumsession 2
Kl. 11:00
Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet

Alle kender mit CPR nr, men ingen kender mig
Morten Sodemann, Professor, Indvandrermedicinsk klinik, OUH
Resumé

COVID-19 - Hvor kommer alle tallene fra?
Marianne Voldstedlund, Sektionsleder Data Integration og Analyse, Infektionsberedskabet, Statens Serum Institut
Resumé

Hvad får sundhedsvæsenet til at hænge sammen – på trods?
Janne Seemann, Professor, Organization and Management, Aalborg Universitet
Resumé
Sal ABC
Kl. 12:00Frokost
Parallelsessioner
kl. 13:00
A1: Nationale initiativer 1
Ordstyrer:

Digital understøttelse af testindsatsen ved COVID-19
Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet

Hvad sker der egentlig i kommuner og praksis – og virker det?
Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

COVID-19 – sundhed.dk’s eksekveringskraft og partskredsens samarbejdsevne
Morten Elbæk Petersen, Direktør, sundhed.dk
Resumé

Data til Corona monitorering
Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
B1: Telemedicin
Ordstyrer:

Hvilke effektive telemedicinske løsninger kan dit sygehus indføre i lyset COVID-19?
Kristian Kidholm, Professor, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH
Resumé

Transition af en Boomer – teknologiopgradering hos TeleCare Nords borgere
Ria Høegh, Leveranceprojektleder, TeleCare Nord, Region Nordjylland
Resumé

KOL og Hjertesvigt – et nationalt erfaringsstudie
Bjarne Kohl, Partner, Nextpuzzle
Resumé

De nationale sundhedsregistres anvendelse til identifikation af potentialer ved opgaveglidning
Anne Sophie Bech Mikkelsen, Fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
C1: Ledelse og kompetencer
Ordstyrer:

Hvad skete der på Sundheds-it området da Corona-alarmen gik?
Thomas Braa Andersen, Vicedirektør, Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Resumé

Digital kompetenceudvikling før, under og efter COVID-19
Sidsel Villumsen, Organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland
Resumé

At ramme hovedet på sømmet: Agil udvikling med kliniske Product Owners for bordenden
Niels Agerlin, Overlæge, MEVO, klinisk lektor, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
Resumé

Digitalisering af det danske DRG system gør takstafregning nemt for alle
Tina Juul, Director, Consulting Services, Healthcare, IQVIA
Resumé
D1: Nye e-sundhedsteknologier 1
Ordstyrer: Sine Jensen, Seniorkonsulent, Forbrugerrådet TÆNK

Data Science Laboratory – AI løsningerne skal være en del af de kliniske arbejdsgange
Jonas Eskildsen, Business Intelligence chef, Region Midtjylland
Resumé

Hvordan får man AI beslutningsstøtte til at fungere i virkeligheden i Sundhedssektoren?
Rong Chen, MD PhD, CEO of Cambio CDS
Resumé

DIAS: Hurtig og åben udvikling af sundhedsteknologi
Nikolaj Holm Bramsen, It-udviklingschef, Region Midtjylland
Resumé

Tidlig opsporing af kræft ved real time risikostratificering baseret på 26 biokemiske blod analyser
Patricia Diana Sørensen, Afd. læge, ph.d., Sygehus Lillebælt og Institut for Regional Sundhedsforskning, Center Sygehus Lillebælt, Syddansk Universitet
Resumé
E1: Datasikkerhed
Ordstyrer:

Har sundhedssektorens cyberstrategi bidraget til bedre sikkerhed i sundhedssektoren?
Susanne Reimann Lyngby, Program Lead i den Decentrale Cyber- og Informationssikkerhedsenhed, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Sikkerhed under social distancering og når sundhedsvæsenet bliver virtuelt
Søren Bank Greenfield, Afdelingschef for Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

MinLog på Fælles Medicinkort (FMK) – borgersikkerhed og empowerment
Lars Seidelin Knutsson, Teamleder FMK, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Transparens, sikkerhed og beskyttelse af borgeres sundhedsdata med national infrastruktur
Gitte Nørgaard Aidt, Sektionsleder, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Kl. 14:30Kaffepause
Parallelsessioner
kl. 15:00
A2: Nærhed hver for sig
Ordstyrer: Helle Sofie Wentzer, Seniorforsker, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

"Kontakt Læge-app": Video adgang til lægen for de sårbare, de svage og de ældre borgere i kommunerne
Mette Harbo, Digitaliseringschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
Resumé

Digital turbo: Hvordan udvikler man på bare 10 dage en integreret løsning til at kunne følge sårbare patienter på afstand?
Halfdan Eika, konsulent i Center for Telemedicin, Region Midtjylland
Resumé

COVID-19 ændrer procedurer for implementering af telemedicinske løsninger
Flemming Østermand, Driftsansvarlig, Telemedicinsk Servicecenter, logistik & forsyning, Region Hovedstaden
Resumé
B2: Genbrug af data
Ordstyrer:

Tidstro registrering i EPJ til kliniske kvalitetsdatabaser – hvad skal der til?
Knut Bernstein, Læge, Forretningsarkitekt, Sundhedsplatformen, Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Resumé

SNOMED CT-implementering i Norge - Fælles og ensartet sundhedsterminologi understøtter sammenlignelige data på tværs af systemer
Ava Davani, Business Consultant, NNIT A/S
Resumé

Robotunderstøttet præferenceliste til hurtige omstillinger fx COVID-19
Martin Sølvkjær, Afdelingslæge, IT-forretningsarkitekt, Region Hovedstaden
Resumé
C2: Brugervenlighed af kliniske informationssystemer
Ordstyrer: Sidsel Villumsen, Organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland

Fra pilotprojekt til generel anvendelse – udvikling af koncept der bygger på data
Birgit Simonsen, Forretningsarkitekt, Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Resumé

En digital løsning til diabetes type 2 patienter – hvad siger almen praksis til det?
Pernille Ravn Jakobsen, PhD Postdoc, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
Resumé

Brugervenlig IT til understøttelse af kvalitetsudvikling og benchmarking i speciallæge praksis
Claus Duedal Pedersen, Enhedschef, Sundhed.dk
Resumé
D2: Borgernes sundhedsdata
Ordstyrer:

Hvad siger borgerne?
Elise Harder, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Er det nære sundhedsvæsen klar til den PROaktive borger?
Carina Kruse Christiansen, Sundhedsfaglig udviklingskonsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
Resumé

PRO data kan sikre ensartet behandling - hver for sig!
Majlis Mølenberg, Director Healthcare Danmark, IQVIA
Resumé
E2: Systemtilpasning og integration - COVID-19
Ordstyrer:

Data understøtter indsatsen under COVID-19 krisen
Marianne Bjerregaard Bertelsen, Sektionschef, Center for økonomi, Region Hovedstaden
Resumé

Klinisk Logistik - et værktøj til kapacitetsstyring og kommunikation om COVID-patienter
Caroline Riis Jensen, Sundheds-It konsulent, Administrationen, Aarhus Universitets Hospital
Resumé

Når forsvars-IT og sundheds-IT smelter sammen
Lene Buch, Senior Clinical Adviser, Systematic
Resumé
Kl. 16:10Kaffepause
Plenumsession 3
Kl. 16:40
E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger
Ordstyrere: Christian Nøhr, professor og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet

Sidste års vinder af publikumspris: Digitale services der skaber nærhed og sammenhæng
Pernille Greisen, Afdelingssygeplejerske, Nordsjællands Hospital
Resumé

PRO på Patientens Præmisser - når kronisk sygdom ikke kan standardiseres
Marie-Louise Krogh, Projektleder, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH
Resumé

MineAftaler – nem og sikker selvbetjening for hospitalspatienter
Jakob Heuch, Kundeansvarlig Healthcare Sektor hos Capgemini
Resumé

Mobilapplikationen ’Viden om diabetes’: Rådgivning om diabetes i lommen
Paula Wibroe Leth, Projektleder, Steno Diabetes Center Odense
Resumé

Digital Coaching af patienter med Type 2 diabetes og beslutningsstøtte i Almen praksis – DICTA
Carl J. Brandt, PhD, Praktiserende læge, Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Resumé

Det Virtuelle Univers - læring om diabetes i børnehøjde
Pernille Mejer Højholt, Projektleder, Steno Diabetes Center Nordjylland
Resumé

Ny teknologi i spil – på klinikerens vilkår
Per Lundvald, Director Product Development, Max Manus
Resumé

Hvad har COVID-19 og PRO tilfælles?
Susie Wagner, Senior Business Development Manager, Philips Nordics
Resumé
Sal ABC
Kl. 17:50Første konferencedag slutter
Kl. 19:00Festmiddag

 Torsdag den 8. oktober 
Plenumsession 4
Kl. 09:00
Ordstyrer: Pernille Bertelsen, Lektor, DaCHI, Aalborg Universitet

Patient-Reported Outcomes (PRO) i teori og praksis – Hvad er PRO? Hvad kan PRO? Hvad skal PRO?
Jeppe Eriksen, Ph.d.-studerende, Techno-Anthropology & Participation, Aalborg Universitet
Resumé

Behov for nye sundhedsfaglige roller i e-sundhedsvæsenet belyst i innovationsprojektet PreCare
Søren Vingtoft, Virksomhedsansvarlig overlæge, Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland
Resumé
Sal ABC
Kl. 10:30Kaffepause
Parallelsessioner
Kl. 11:00
A3: Nationale initiativer 2
Ordstyrer:

Da VDX fik Corona
Peder Illum, Konsulent, MedCom
Resumé

Appen smitte|stop
Birgitte Drewes, Enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed
Resumé

Videokonsultationer i almen praksis før, under og (efter) COVID-19
Martin Bagger Brandt, Chefkonsulent, PLO
Resumé

Hvem holder overblikket og koordinerer for de svageste patienter uden pårørende?
Tine Ohm Laursen, Teamleder for Et Samlet Patientoverblik, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
B3: Videokonsultationer
Ordstyrer: Helle Sofie Wentzer, Seniorforsker, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Lynimplementeringsstrategi af videokonsultation for almen praksis og speciallæger
Gitte Sand Rasmussen, Vicekontorchef og leder i Nord-KAP, kvalitetsenhed for almen praksis, Region Nordjylland
Resumé

Når sårbare diabetikere får behandling uden at tage på hospitalet
Ulrik Appel, Projektleder Digital Sundhed Diabetes, Steno Diabetes Center Nordjylland, AAU
Resumé

Et fælles tilbud til den fælles patient
Mette Damkjær Syse, Fælleskoordinator ved Region Syddanmark og Ærø Kommune
Resumé

Minimering af udfordringer ved sektorovergange: kræftpatient, onkolog og praktiserende læge i fælles videosamtale
Theis Trabjerg, Læge, Ph.d.-studerende, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU
Resumé
C3: Nye e-sundhedsteknologier 2
Ordstyrer: Jeppe Eriksen, Ph.d.-studerende, Techno-Anthropology & Participation, Aalborg Universitet

Beslutningsstøtte til understøttelse af elektronisk lægemiddelordination i almen praksis og regionerne
Christoffer Hejle Madsen, Projektleder, Digitalisering og IT, Region Nordjylland
Resumé

VR-Trainer: virtuel oplæring i sondeanlæggelse
Mads Thorup Langelund, Fælles innovationskonsulent OUH og UCL
Resumé

Kunstig intelligens til billeddiagnostik af brystkræft - hurtigere diagnostik til bedre behandling
Benjamin S. B. Rasmussen, Ph.d., Læge, Radiologisk afd., Odense Universitetshospital
Resumé

Hospital@Night – Et nyt intelligent kaldesystem til hospitalslæger
Mikkel Harbo, Director, Business Development and Product Management, Systematic
Resumé
D3: Innovation og forskning i e-sundhed
Ordstyrer: Mette Højberg Bjerregaard, Konsulent, DSR

Cloud Control – Intelligent logistik på fremtidens hospital
Niki Nicolas Grigoriou, CEO / Software Architect, Intelligent Systems
Resumé

Nærklinikken – en ny nærhed i det kliniske arbejde
Lise Risbo, Sygeplejerske Nærklinikken, Odsherred Kommune
Resumé

Borgernær sundhed for tele-KOL-borgere: Mål, midler og mindsets
Pernille Rydén, Associate Professor of Management, Danmarks Tekniske Universitet
Resumé

Doktor Hansen har set sin sidste patient
TBD
E3: Teknologiunderstøttet opgaveflytning
Ordstyrer:

”Sundhed.dk Panelet - din mening, din sundhed” – når brugerne former digitale løsninger i sundhedsvæsenet
Eva Tolstrup Ziegler, Enhedschef Kommunikation og Brugere, Sundhed.dk
Resumé

Ny EPJ til erfarne brugere
Marianne Møller, EPJ konsulent, Klinisk It, Odense Universitetshospital
Resumé

Det løbende informerede samtykke – en dialogbaseret tilgang til digitale samtykker til brug af sundhedsdata
Mads Schaarup Andersen, Senior Usable Security Expert, ph.d., Alexandra Instituttet
Resumé

Fra tusindvis af spirer til blomstrende driftssikre fælles løsninger
Pia Kopke, Vicedirektør, Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden. Formand for styregruppen for fællesoffentlig systemforvaltning af sundheds-it (FSI)
Resumé
Kl. 12:30Frokost
Plenumsession 5
Kl. 13:30
Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet

Afslutning på konferencen
Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundhedsdatastyrelsen
Kl. 14:30Konferencen slutter