E-sundhedsobservatoriet 2020

E-sundhedsobservatoriets årskonference 2021 afholdes d. 12. og 13. oktober på Odeon i Odense.
Se mere her

E-sundhedsobservatoriet 2020 – online E-sundhedsbattle den 8. december kl. 14-16

Den 8. december afholdt E-sundhedsobservatoriet E-sundhedsbattle med 340 tilmeldte deltagere. Programmet og præsentationerne fra dagen finder du her


Der blev uddelt to priser ved E-sundhedsbattle:

  1. En dommerpris fra de tre dommere: Sine Jensen, Forbrugerrådet TÆNK, Gunnar Hartvigsen, Tromsø Universitet og Inge Madsen, DSR
  2. En publikumspris
    Vinder af begge priser blev: Mette Maria Skjøth, Projektleder, CIMT, OUH, som modtager to diplomer, en gave samt invitation til at deltage gratis i næste års konference.

I januar 2021 mødes arrangørerne med rådgivningsgruppen, og påbegynder planlægning af årskonferencen 2021.

Donationer og medfinansiering

E-sundhedsobservatoriet har med stor tak modtaget medfinansiering / donationer fra følgende virksomheder: Cambio Healthcare Systems, Netcompany, SYNLAB, SundIT ApS, CGI, 7N, nextpuzzle og IQVIA

Beslutning om at aflyse årskonferencen så tæt på afholdelsen samt at tilbagebetale deltagergebyr og gebyr for standbooking, har medførte en del økonomiske dønninger for E-sundhedsobservatoriet. Vi var derfor meget taknemmelige for de donationer, vi modtog.

Årets overordnede tema

The Big Picture: Bevægelsen fra et lokationsbaseret sundhedsvæsen til netværksbaseret e-sundhedsvæsen

Baner digitaliseringen vejen til en radikalt ændret balancering af en borgernær og en hospitalsdomineret struktur – det proaktive kontra det behandlingstunge – eller fastlåser det udviklingen gennem konsolidering af de eksisterende siloer?

Temabeskrivelse

Lige adgang til behandling af sygdom betragtes fortsat som et offentligt ansvar i Danmark, og vi er mange borgere, der er stolte af at blive mødt af et kompetent offentligt finansieret sundhedsvæsen, når vi bliver syge.

Alle borgere i Danmark har lige adgang til sundhedsydelser uanset indkomst og uddannelse og uanset, om disse er medieret af e-sundhed. Noget tyder på, at den lige adgang ikke er nok til at skabe en sund befolkning. Nationale undersøgelser viser, at uligheden i sundhed i Danmark er stor.

Når borgeren og patienten sættes i centrum, som det er tilfældet i strategier og visioner for sundhed og e-sundhed, og tiltænkes en central placering i egen sundhed, forpligter det også i handling.

Behandling af sygdomme tænkes i forløb og pakker og ikke i enkeltinterventioner, og derfor skal sundhedsudbydere og e-sundhedsudbydere blive bedre til at udvikle og implementere teknologier, der er rettet mod at vende den nedadgående spiral, som øger ulighed i sundhed i stedet for at mindske den. Hvordan sikrer vi, at fremtidens e-sundhedsteknologier designes sammen med de brugere, der har størst behov for støtte til at håndtere deres sundhed?

Hvordan kan de sundhedsinformatiske aktører sikre, at borgernes sundhedskompetencer og e-sundhedskompetencer bringes i spil, både i tilrettelæggelse af sundhedstilbud, men også at de inddrages i design af e-sundhedsteknologier, der skal formidle adgang til bedre sundhed.

Det er og bliver en win-win situation at række ud og derigennem prioritere, at design af e-sundhedstilbud sker så borgere med størst behov og deraf også største udgifter for sundhedsvæsenet får et kompetenceløft og dermed kommer tættere på et bedre liv.

Eksisterende e-sundhedsteknologier bør evalueres med og af brugeren, og nye teknologier skal designes i samarbejder med brugerne. 

Hent retningslinjerne til oplægsholdere på parallelsessions som PDF-fil her

Årets undertemaer

1. E-sundhedsrelaterede Covid-19 initiativer

2. Borgernes sundhedsdata
     a) E-sundhed, der bidrager til at reducere ulighed i sundhed
     b) Aktiv patientstøtte på baggrund af data
     c) Pårørendes adgang til samt bidrag til voksnes sundhedsdata
     d) Forældres adgang til børns sundhedsdata

3. Teknologiunderstøttet opgaveflytning
     a) Styring af telemedicinske projekter og drift
     b) Videokonsultationer
     c) Tilstandstriagering lavet af borgerne/patienterne og sundhedsprofessionelle
     d) Akut sygepleje og lægedækning
     e) Teknologiunderstøttet hjemmehospitalisering
     f) Digitalt kompetenceløft

4. Brugervenlighed af kliniske informationssystemer
     a) Usability – hvordan vurderes og anvendes det?
     b) Brugererfaringer – hvordan opsamles og anvendes de?

5. Nye e-sundhedsteknologier
     a) AI – machine learning til beslutningsstøtte og forebyggelse
     b) Nye monitorerings devices
     c) Nye platforme
     d) Sundhedsnavigatorer til borgerne/patienterne

6. Datasikkerhed
     a) Myndighedernes strategier
     b) Brugernes/borgernes reaktioner
     c) Cybersikkerhed
     d) Fremtidens sikkerhedsmodeller

7. E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger
     a) Pitch på max 6 minutter af nytænkte og smarte e-sundhedsløsninger

Digitalisering af det danske sundhedsvæsen
– øjenvidneberetninger fra nøgleaktører

 

 

 

 

I anledning af E-sundhedsobservatoriets 20-års jubilæum i 2019 blev der lanceret en bog: ”Digitalisering af det danske sundhedsvæsen – øjenvidneberetninger fra nøgleaktører”. Bogen er skrevet af 30 forfattere og har 16 kapitler. Forfatterne er alle centrale aktører, som E-sundhedsobservatoriet har inviteret til at skrive deres egen beretning.

Bogen er udgivet på Syddansk Universitetsforlag og kan købes her

I den første lancering af bogen, var der desværre fejl i figur 7 side 18. Den rigtige figur findes her