E-sundhedsobservatoriets årskonference 2020 afholdes den 7. og 8. oktober på Hotel Nyborg Strand

Opdatering – udsent på mail d. 10. september

Vi har besluttet at gennemføre E-sundhedsobservatoriet årskonferencen, og vi tager alle de forholdsregler, der skal til for at kunne gennemføre den på forsvarlig vis, så vi sikrer, at vi overholder myndighedernes retningslinjer, hvilket vi også forventer deltagerne bidrager til.

Vi tager COVID-19 situationen alvorligt, hvilket bl.a. ses i dette års noget ændrede setup for konferencen. Vi har udarbejdet nogle retningslinjer, som er en blanding af myndighedernes retningslinjer, retningslinjer på Hotel Nyborg Strand og E-sundhedsobservatoriets anbefalinger. Du kan se retningslinjerne her

Vi har fået enkelte henvendelser fra bekymrede deltagere, og arrangørgruppen har derfor besluttet, at deltagerne skal have mulighed for at annullere tilmeldingen i perioden fra den 10. september til den 17. september, og derefter er tilmeldingen bindende.
Annullering skal ske skriftligt til
E-sundhedsobservatoriet@sdu.dk

Der er Early Bird indtil den 21. september, hvorefter prisen for deltagelse stiger.

E-sundhedsobservatoriet

Pernille Bertelsen, AAU
Christian Nøhr, SDU
Søren Vingtoft, SDU
Conny Heidtmann, SDU

Årets overordnede tema

The Big Picture: Bevægelsen fra et lokationsbaseret sundhedsvæsen til netværksbaseret e-sundhedsvæsen

Baner digitaliseringen vejen til en radikalt ændret balancering af en borgernær og en hospitalsdomineret struktur – det proaktive kontra det behandlingstunge – eller fastlåser det udviklingen gennem konsolidering af de eksisterende siloer?

Temabeskrivelse

Lige adgang til behandling af sygdom betragtes fortsat som et offentligt ansvar i Danmark, og vi er mange borgere, der er stolte af at blive mødt af et kompetent offentligt finansieret sundhedsvæsen, når vi bliver syge.

Alle borgere i Danmark har lige adgang til sundhedsydelser uanset indkomst og uddannelse og uanset, om disse er medieret af e-sundhed. Noget tyder på, at den lige adgang ikke er nok til at skabe en sund befolkning. Nationale undersøgelser viser, at uligheden i sundhed i Danmark er stor.

Når borgeren og patienten sættes i centrum, som det er tilfældet i strategier og visioner for sundhed og e-sundhed, og tiltænkes en central placering i egen sundhed, forpligter det også i handling.

Behandling af sygdomme tænkes i forløb og pakker og ikke i enkeltinterventioner, og derfor skal sundhedsudbydere og e-sundhedsudbydere blive bedre til at udvikle og implementere teknologier, der er rettet mod at vende den nedadgående spiral, som øger ulighed i sundhed i stedet for at mindske den. Hvordan sikrer vi, at fremtidens e-sundhedsteknologier designes sammen med de brugere, der har størst behov for støtte til at håndtere deres sundhed?

Hvordan kan de sundhedsinformatiske aktører sikre, at borgernes sundhedskompetencer og e-sundhedskompetencer bringes i spil, både i tilrettelæggelse af sundhedstilbud, men også at de inddrages i design af e-sundhedsteknologier, der skal formidle adgang til bedre sundhed.

Det er og bliver en win-win situation at række ud og derigennem prioritere, at design af e-sundhedstilbud sker så borgere med størst behov og deraf også største udgifter for sundhedsvæsenet får et kompetenceløft og dermed kommer tættere på et bedre liv.

Eksisterende e-sundhedsteknologier bør evalueres med og af brugeren, og nye teknologier skal designes i samarbejder med brugerne. 

Hent retningslinjerne til oplægsholdere på parallelsessions som PDF-fil her

Årets undertemaer

1. E-sundhedsrelaterede Covid-19 initiativer

2. Borgernes sundhedsdata
     a) E-sundhed, der bidrager til at reducere ulighed i sundhed
     b) Aktiv patientstøtte på baggrund af data
     c) Pårørendes adgang til samt bidrag til voksnes sundhedsdata
     d) Forældres adgang til børns sundhedsdata

3. Teknologiunderstøttet opgaveflytning
     a) Styring af telemedicinske projekter og drift
     b) Videokonsultationer
     c) Tilstandstriagering lavet af borgerne/patienterne og sundhedsprofessionelle
     d) Akut sygepleje og lægedækning
     e) Teknologiunderstøttet hjemmehospitalisering
     f) Digitalt kompetenceløft

4. Brugervenlighed af kliniske informationssystemer
     a) Usability – hvordan vurderes og anvendes det?
     b) Brugererfaringer – hvordan opsamles og anvendes de?

5. Nye e-sundhedsteknologier
     a) AI – machine learning til beslutningsstøtte og forebyggelse
     b) Nye monitorerings devices
     c) Nye platforme
     d) Sundhedsnavigatorer til borgerne/patienterne

6. Datasikkerhed
     a) Myndighedernes strategier
     b) Brugernes/borgernes reaktioner
     c) Cybersikkerhed
     d) Fremtidens sikkerhedsmodeller

7. E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger
     a) Pitch på max 6 minutter af nytænkte og smarte e-sundhedsløsninger

Digitalisering af det danske sundhedsvæsen
– øjenvidneberetninger fra nøgleaktører

I anledning af E-sundhedsobservatoriets 20-års jubilæum i 2019 blev der lanceret en bog: ”Digitalisering af det danske sundhedsvæsen – øjenvidneberetninger fra nøgleaktører”. Bogen er skrevet af 30 forfattere og har 16 kapitler. Forfatterne er alle centrale aktører, som E-sundhedsobservatoriet har inviteret til at skrive deres egen beretning.

Bogen er udgivet på Syddansk Universitetsforlag og kan købes her

I den første lancering af bogen, var der desværre fejl i figur 7 side 18. Den rigtige figur findes her